Sunday, March 11, 2012

എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്

  നമുക്ക് വേണ്ടത് തിരിച്ചറിവാണ്             നാം ആരാണെന്ന  തിരിച്ചറിവ്        നമുക്ക് വേണ്ടത് പതറാത്ത  മനസ്സാണ്  സന്തോഷവും  സന്താപവും  ഒരുപോലെ  കാണുന്ന  ശക്തമായ മനസ്സ് 

No comments:

Post a Comment