Monday, December 29, 2014

കൃഷി മടങ്ങി വരുന്നു മണ്ണിലേക്കും മനസ്സിലേക്കും!!!!

കൃഷിക്ക് ഇപ്പോള്‍ നല്ല കാലമാണ് ...  ആളുകള്‍  കൃഷിയിലേക്ക് തിരികെ എത്തുകയാണ് ...  ആളുകളുടെ മനസ്സില്‍ ആണ് ആദ്യമായി കൃഷി വരേണ്ടത് . മനസ്സില്‍ കൃഷി വന്നാല്‍  മണ്ണിലും കൃഷി വരും ... ഞങ്ങളുടെ  അടുത്തുള്ള  കരിങ്ങാലി പുഞ്ചയില്‍  കണ്ട ചില കൃഷി കാഴ്ചകള്‍ .. കിങ്ങിനയും നോനയും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു


2 comments: