Thursday, October 2, 2014

സ്കുളുകള്‍ തടവറകള്‍ ആകുമ്പോള്‍

ഒരു സ്കൂളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക്  യുണിഫോറം ധരിച്ച ആളുകളെ കാണാം .....ഒരു തടവറയിലും

ഒരു സ്കൂളില്‍ ഓരോരുത്തര്ക്കും ഓരോ നമ്പര്‍ ഉണ്ട് ......ഒരു തടവറയിലും

ഒരു സ്കൂളില്‍ വടി പിടിച്ച ആളുകളെ കാണാം ..............ഒരു തടവറയിലും

ഒരു സ്കൂളില്‍ പട്ടിക്കുട്ടില്‍  കുട്ടിയെ ഇട്ടത്രേ ............ഒരു തടവറയിലും

ഗുരു ജയിലര്‍  ആകുമ്പോള്‍ ....സ്കുളുകള്‍  ഗ്വണ്ടാനോമ ആയി മാറുന്നു

രണ്ടിടത്തും സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ ചവിട്ടി  മെതിക്ക്പ്പെടുന്നു.....ജാഗ്രത

1 comment: